Ένα ερωτηματολόγιο για την κακομεταχείριση των ζώων

Το ερωτηματολόγιο αυτό υποβλήθηκε σε διερχόμενους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την 4η Οκτωβρίου 2008, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ζώων, από το Σύλλογο Ζωόφιλων Ημαθίας με τη συμμετοχή της Ομάδας μας. Συγκεντρώθηκαν 212 ερωτηματολόγια τα οποία μελετήθηκαν ως προς τρεις μεταβλητές ( φύλο, ηλικία και επίπεδο μόρφωσης). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μπορούν να θεωρηθούν μόνο ενδεικτικά.

1. Γνωρίζετε ότι σήμερα πάνω από 7.000 είδη ζώων σε όλο τον κόσμο, κινδυνεύουν με καθολική και οριστική εξαφάνιση;

Γυναίκες και άντρες απάντησαν θετικά σε σχετικά ικανοποιητικά ποσοστά (80% και 73% αντίστοιχα). Παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό στους κατόχους μεταπτυχιακού-διδακτορικού (94%, ενώ οι υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης κυμαίνονται από 75-85%). Πολύ χαμηλά ποσοστά παρατηρούνται στις ηλικίες 12-16 (71%) αλλά και στις ηλικίες 30-40(69%) που, δυστυχώς, αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος όσων συμμετέχουν στην παραγωγή ή/και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

2. Γνωρίζετε για τα ζώα που χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα για τις δοκιμές καταλληλότητας φαρμάκων και καλλυντικών;

Οι γυναίκες είναι και πάλι κατά τι πιο ενημερωμένες (97% σε σχέση με το 91% των αντρών). Παρατηρούνται πολύ υψηλά ποσοστά που αγγίζουν το 100% σε όλα τα επίπεδα μόρφωσης πλην των αποφοίτων γυμνασίου (78%). Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες τα ποσοστά κυμαίνονται στο 90-100%.

3. Γνωρίζετε για τις άσχημες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιβιώνουν τα άγρια ζώα στα τσίρκο;

Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι πιο ενημερωμένες (98% έναντι 93% των αντρών). Επίσης σε όλα τα επίπεδα μόρφωσης τα ποσοστά αγγίζουν το 100% πλην των αποφοίτων γυμνασίου και πάλι, που γνωρίζουν για το τσίρκο σε ποσοστό μόνο 67%. Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, όλοι είναι ικανοποιητικά ενημερωμένοι (έως 100%) εκτός από την ομάδα 30-40 (87%).

3α . Θα επιθυμούσατε να μη δεχτεί η περιοχή μας ξανά τσίρκο;

Γυναίκες και άντρες απαντούν θετικά σε χαμηλά ποσοστά σε σχέση με τα ποσοστά της προηγούμενης ερώτησης (89% οι γυναίκες και 84% οι άντρες). Οι ηλικίες 12-21 θεωρούν το τσίρκο ακόμη τρόπο ψυχαγωγίας γι αυτό και απαντούν αρνητικά σε ποσοστό 13%. Τεράστια η διαφορά και η ανακολουθία στις απαντήσεις που προκύπτει στις ηλικίες 22-30 (ενώ απαντούν σε ποσοστό 100% πως γνωρίζουν τι συμβαίνει στα τσίρκο, επιθυμούν να διασκεδάσουν σε τσίρκο σε ποσοστό 29%). Η διαφορά αμβλύνεται στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, πάντως είναι αισθητή.

4. Ποια η γνώμη σας για το κυνήγι;

Στις γυναίκες βρέθηκε 1% ποσοστό κυνηγών και στους άντρες 8%. Οι γυναίκες είναι αντίθετες κατά 72% και οι άντρες κατά 66%, γεγονός που δείχνει ότι το κυνήγι παραμένει κατά παράδοση αντρική ασχολία. Είναι δε ιδιαίτερα ανησυχητικό αν συνδυαστεί με το 27% των γυναικών και το 26% των αντρών που απαντούν πως δεν τους αφορά το κυνήγι ως σύγχρονο πρόβλημα. Εξ ίσου μεγάλο είναι το ποσοστό των αποφοίτων δημοτικού που αδιαφορούν (30%), ενώ οι υπόλοιποι κυμαίνονται γύρω στο 20%. Το μεγάλο ποσοστό αδιαφορίας (41%) που παρατηρείται στις ηλικίες 12-16 ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι θεωρούν το κυνήγι μια δραστηριότητα για ενηλίκους.

5. Γνωρίζετε ότι πολλά ζώα εξολοθρεύονται στο όνομα του εμπορίου ζώων; (ελέφαντας, τίγρη, ιπποπόταμος, κλπ)

Πολύ υψηλά ποσοστά θετικών απαντήσεων (90% οι γυναίκες και 92% οι άντρες, 90-95% όλα τα επίπεδα μόρφωσης). Χαμηλότερα ποσοστά στις ηλικίες 12-21 (κατά μ.ο. 82%) και στις ηλικίες άνω των 50 (κατά μ.ο. 87%)

6. Είστε διατεθειμένοι να προσφέρετε κάποια μορφή βοήθειας σε ένα ζώο που έχει ανάγκη;

Πολύ υψηλά ποσοστά θετικών απαντήσεων (96% οι γυναίκες και 90% οι άντρες, 95% κατά μ.ο. όλα τα επίπεδα μόρφωσης εκτός των αποφοίτων δημοτικού και γυμνασίου με 85%). Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, μόνο οι άνω των 60% δείχνουν προθυμία σε μικρά ποσοστά (85%).

6α . Τι μορφή βοήθειας;

Η παροχή τροφής κρατάει τα σκήπτρα τόσο μεταξύ των φύλων όσο και σε όλα τα επίπεδα μόρφωσης αλλά και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η υιοθεσία έρχεται τελευταία στις προτιμήσεις. Όσον αφορά την περίθαλψη, οι απαντήσεις των γυναικών υστερούν αισθητά σε σχέση με αυτές των αντρών (4% έναντι 25% αντίστοιχα). Αντίθετα στις απαντήσεις των γυναικών υπερτερεί η υιοθεσία (16% έναντι 9% των αντρών). Ίσως αυτό να είναι άλλο ένα σημάδι της ύπαρξης ακόμη παραδοσιακών ρόλων μεταξύ των φύλων. Η περίθαλψη παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά στους κατόχους ανώτατου επιπέδου μόρφωσης. Οι άνω των 60 θα έδιναν τροφή κατά 53%, πολύ υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους υπόλοιπους. Χαμηλά ποσοστά παρατηρούνται στις ηλικίες 12-16 και άνω των 60 (19% και 7% αντίστοιχα) όσον αφορά την ειδοποίηση αρμοδίων φορέων για παροχή βοήθειας σε κάποιο ζώο. Οι μικρές ηλικίες ίσως απλά δεν γνωρίζουν πού να αποτανθούν.

7. Ποια είναι τα προβλήματα της περιοχής μας που αφορούν τα ζώα και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα;

Σε γενικές γραμμές μείζον πρόβλημα θεωρούνται τα αδέσποτα ζώα (53% για τις γυναίκες και 45% για τους άντρες). Οι απόφοιτοι δημοτικού το θεωρούν ως το μοναδικό πρόβλημα που απασχολεί την περιοχή μας σε σχέση με τα ζώα (100%). Το ίδιο ισχύει έως ένα βαθμό και για τους αποφοίτους δημοτικού (80%), οι οποίοι παραβλέπουν τη βαρύτητα των προβλημάτων στην Περιφερειακή Συλλεκτήρια Τάφρο (Τ66) δίνοντάς της μόνο ένα 13%, ενώ το κυνήγι δεν τους απασχολεί ως πρόβλημα καθόλου. Γενικά η Τ66 απασχολεί τις υπόλοιπες ηλικίες κατά το 1/3. Εντυπωσιακό είναι το μηδενικό ποσοστό ενδιαφέροντος για το ίδιο θέμα των αποφοίτων δημοτικού και το χαμηλό ποσοστό από τους κατόχους μεταπτυχιακού-διδακτορικού (20%).

8. Ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των δηλητηριάσεων των αδέσποτων;

Ως προτεινόμενο μέτρο κυριαρχεί η αυστηρή αντιμετώπιση των δραστών από την πλευρά της πολιτείας και ιδιαίτερα της Δημοτικής Αρχής. Στα ανώτερα επίπεδα μόρφωσης προτείνεται κυρίως η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το πρόβλημα και ένα 4% εστιάζει στην αλλαγή νοοτροπίας. Η λύση του περιορισμού των αδέσποτων ( κοινώς, μπόγιας…) δε βρίσκει θιασώτες.

9. Γνωρίζετε ότι για μια γούνα ή ένα δερμάτινο σκοτώνονται με ραβδισμούς ή γδέρνονται ζωντανά μικρά ζώα;

Θεωρούμε αρκετά υψηλό το 14% τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες που αγνοούν την κακομεταχείριση και το βασανισμό των ζώων για τη γούνα και το δέρμα τους. Πολύ περισσότερο δε όταν αυτό παρατηρείται στα ανώτερα επίπεδα μόρφωσης και ανέρχεται στο 19% κατά μ.ο. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό στους αποφοίτους δημοτικού (40%) αλλά και στους άνω των 60 (31%).

9α. Θεωρείτε τη γούνα ή το δερμάτινο απαραίτητα για το ντύσιμό σας;

Τα ανώτερα επίπεδα μόρφωσης εξιλεώνονται ως ένα σημείο για την άγνοιά τους μια που δε θεωρούν τη γούνα και το δέρμα απαραίτητα για το ντύσιμό τους στο ποσοστό του 10%. Όμως, οι απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου τη θεωρούν απαραίτητη κατά 21%. Και πάλι, οι άνω των 60 παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες ( 23% τα θεωρούν απαραίτητα έναντι 5% κατά μ.ο. των υπόλοιπων ομάδων)

◊◊◊◊

Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες αποδεικνύονται πιο ενημερωμένες σε σχέση με τους άντρες. Τα ανώτερα επίπεδα μόρφωσης δείχνουν επίσης πιο ενημερωμένα και ευαισθητοποιημένα σε σχέση με τα κατώτερα. Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες , στις ηλικίες 12-21, αλλά και άνω των 60, καταδεικνύεται η αξία της ενημέρωσης σχετικά με τα σύγχρονα προβλήματα που αφορούν τα ζώα, κατά συνέπεια και το περιβάλλον.

◊◊◊◊

Τελικά, από τη μικρή αυτή έρευνα προκύπτει πως γνωρίζουμε πολλά αλλά κάνουμε λίγα.

Μελετώντας τα αποτελέσματα αυτά, αυταπόδεικτα προκύπτει η αναγκαιότητα για την υιοθέτηση ενός άλλου τρόπου σκέψης και ενός εναλλακτικού μοντέλου ζωής σε σχέση με το περιβάλλον, όπου οι γνώσεις και οι αξίες μας θα βρίσκουν έμπρακτα εφαρμογή και δε θα παραμένουν νεκρό γράμμα. Αυταπόδεικτη είναι επίσης η αξία της απόκτησης περιβαλλοντικής αγωγής, ανεξάρτητα από ηλικίες ή επίπεδα μόρφωσης. Σήμερα, η απόκτηση περιβαλλοντικής αγωγής είναι καθαρά θέμα ατομικής ευαισθησίας. Στο σχολείο, η ενημέρωση γίνεται αποσπασματικά, είτε εμβόλιμη μέσα στο πρόγραμμα διδασκαλίας, είτε προαιρετικά και μόνο για λίγους κατά τη διάρκεια των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων της Αγωγής Περιβάλλοντος. Το ίδιο αποσπασματική αλλά και συχνά παραπλανητική είναι η ενημέρωση μέσω της τηλεόρασης, όπου, βέβαια, ο στόχος είναι κυρίως ο εντυπωσιασμός και η υψηλή τηλεθέαση και όχι η ουσιαστική ενημέρωση.

Το «γνωρίζω αλλά δεν αναλαμβάνω την ευθύνη να δραστηριοποιηθώ σε όποιο επίπεδο μπορώ» που προκύπτει από την έρευνά μας, είναι χαρακτηριστικό της ελλιπούς γνώσης. Γιατί, πραγματικά, όποιος γνωρίζει σε όλη την έκτασή τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον σήμερα αλλά και τις συνέπειές τους σε όλες τις διαστάσεις τους, δε θα μπορούσε παρά να προσπαθήσει να κάνει το ελάχιστο για να συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Κι αυτό θα ήταν πραγματικά ένα μεγάλο βήμα για τον καθένα μας ατομικά αλλά και για το περιβάλλον συνολικά.

Η σχολική εμπειρία επιβεβαιώνει τα παραπάνω: οι νέοι, αυτοί ακριβώς που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή, παρουσιάζουν αρνητισμό σε σχέση με τη συνεισφορά σε ατομικό επίπεδο, προβάλλοντας ως επιχείρημα το περίφημο «εγώ θα σώσω τον κόσμο;»… Αυτό το κενό καλείται να καλύψει η περιβαλλοντική αγωγή, να πείσει δηλαδή πως η συμμετοχή μας, με όποιον τρόπο, είναι πολύ σημαντική και πως η αδράνεια είναι κάποιες φορές χειρότερη κι από την αδιαφορία ακόμη.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: